خبر خوب! Bob Newhart برمی گردد!

خبر خوب! Bob Newhart برمی گردد!

بازیگر نقش پروفسور پروتون در سریال The Big Bang Theory یعنی Bob Newhart دوباره در این سریال بازی خواهد داشت! او در اپیزودی که 17 دسامبر روی آنتن می رود بازی دارد. او در نقش روح جدای در رویای شلدون ظاهر می شود که او را نصیحت کند تا شلدون بتواند تصمیم مهمی بگیرد. باب ..