کمدی جدید Netflix!

کمدی جدید Netflix!

شبکه ی Netflix دستور ساخت یک سریال کمدی با حضور Bob Odenkirk و David Cross را صادر کرد. این سریال چهار اپیزود نیم ساعتی و یک اپیزود ویژه ی یک ساعتی خواهد داشت. باب و دیوید در سریال بازی خواهند داشت ولی علاوه بر آن به عنوان سازندگان سریال در کنار Marc Provissiero, Naomi Odenkirk, ..