آنجلینا جولی انیمیشن اقتباسی BreadWinner را تهیه خواهد کرد

آنجلینا جولی انیمیشن اقتباسی BreadWinner را تهیه خواهد کرد

به نظر می رسد که همسر اقای Brad Pitt قصد ندارد تا از هجم کارها و برنامه های زندگی پرمشغله اش بکاهد. او که در پروژه های سینمایی و تلویزیونی مختلف در نقش ها و پستهای گوناگون در حال فعالیت است، حال اعلام کرده که قصد دارد تهیه کنندگی انیمیشن اقتباسی BreadWinner را که از روی ..