ستاره ی سریال Breaking Bad در How I met Your Mother

ستاره ی سریال Breaking Bad در How I met Your Mother

بریان کرنستون که در نقش والتر وایت در سریال برکینگ بد ظاهر شده بود و یک نقش جاودانه از خویش به جای گذاشت،در سریال زیبا و دیدنیِ کمدی How I Met Your Mother ظاهر خواهد شد!این پاییز منتظرش باشید… او دوباره در نقش Hammond Druthers که ریسس سایق تد بود ظاهر خواهد شد. او در ..