قسمت آخر سریال Breaking Bad رکورد بیشترین دانلود غیر مجاز را شکست

قسمت آخر سریال Breaking Bad رکورد بیشترین دانلود غیر مجاز را شکست

آخرین قسمت از سریال محبوب Breaking Bad رکورد بیشترین دانلود غیر مجاز (Piracy) را شکست. فقط 12 ساعت پس از انتشار اولین نسخه کپی از این قسمت بر روی اینترنت بیشتر از 500،000 نفر آن را از طریق سایت های تورنت دانلود کردند. بیشترین دانلود ها از استرالیا بود که بعد از آن امریکا و ..