کاهش درد …(***هشدار: کسانی که آخرین قسمت پخش شده از Breaking Bad قسمت 14 از فصل 5 را ندیدند اصلاً نخوانند!!!***)

کاهش درد …(***هشدار: کسانی که آخرین قسمت پخش شده از Breaking Bad قسمت 14 از فصل 5 را ندیدند اصلاً نخوانند!!!***)

(***هشدار: کسانی که آخرین قسمت پخش شده از Breaking Bad قسمت 14 از فصل 5 را ندیدند اصلاً نخوانند!!!***) . . . . . . . . . طرفداران با دو کاراکتر اصلی در فصل 5 خداحافظی کردند و این دو مرگ از ناراحت کننده ترین صحنه های Breaking Bad بود. البته با اینکه مرگ ..