ریتینگ بسیار بالا برای بازگشت سریال Breaking Bad!

ریتینگ بسیار بالا برای بازگشت سریال Breaking Bad!

سریال Breaking Bad بسیار پرشکوه تر از همیشه به تلویزیون بازگشت و تعداد زیادی بیننده را پای تلویزیون نشاند. این سریال در اولین پخش ادامه ی فصل پنجم که آخرین فصل این سریال است توانست بیشترین ریتینگ خود را تا کنون به دست آورد. این سریال در اولین پخش 5.9 میلیون بیننده داشت و این ..