بازگشت True Blood و …

بازگشت True Blood و …

علاوه بر اینکه سریال True Blood برای فصل هفتم تمدید شد (مسلم بود!) همچنین Brian Buckner مدیر اجرایی آن نیز برای فصل بعد بازخواهد گشت