اولین و آخرین کامیک کان How I Met Your Mother

اولین و آخرین کامیک کان How I Met Your Mother

سریال How I Met Your Mother مراسمی احساسی داشت. این سریال که اولین بار بود در کامیک کان سن دیگو شرکت می کرد آخرین فصل خود را به زودی پخش خواهد کرد. تمام بازیگران این سریال در صحنه حاضر بودند و طرفداران این سریال آنها را بسیار تشویق کردند. نیل پتریک هریس اعلام کرد که ..