لوییس سی کی سریال Horace and Pete را بعد از شکست مالی کنسل کرد

لوییس سی کی سریال Horace and Pete را بعد از شکست مالی کنسل کرد

او هفته پیش قسمت دهم و حالا باید گفت آخر این سریال را با بازی خود اش و Steve Buscemi پخش کرد و به دنباله آن ایمیلی برای طرفداران اش فرستاد که نشان از توقف پخش این سریال میداد. البته با توجه به عدم موفقیت مالی این سریال، این حرکت از لوییس سی کی بعید ..