نیکی میناژ: کندیس لیاقت بردن را داشت!

نیکی میناژ: کندیس لیاقت بردن را داشت!

Candice Glover برنده ی فصل دوازدهم سریال American Idol شد. یکی از افرادی که طرفدار او بود و برنده شدنش را پیش بینی می کرد کسی نبود جز یکی از داوران این فصل؛ Nicki Minaj! گفتگوی کوتاه زیر با نیکی میناژ را می خوانیم: -چرا در شب پایانی برنامه ای اجرا نکردید؟ -من دوست داشتم ..