بررسی قسمت اول فصل 6 سریال Game of Thrones

بررسی قسمت اول فصل 6 سریال Game of Thrones

***این مطلب حاوی اسپویلر میباشد، اگر هنوز قسمت اول، فصل ششم این سریال را ندیده اید، از خواندن ادامه مطلب و کامنت ها خود داری کنید *** آپدیت: دو فرضیه جدید از سمت تماشاگران مطرح شده است که در پایان این نوشته اضافه شد. قسمت اول فصل ششم سریال Game of Thrones پخش شد و ..