خالقان سریال How I Met Your Dad می گویند این سریال کاملاً از How I Met Your Mother جدا خواهد بود

خالقان سریال How I Met Your Dad می گویند این سریال کاملاً از How I Met Your Mother جدا خواهد بود

از زمانی که شبکه های CBS و 20th Century Fox خبر ساخت قسمت Pilot برای سریالی برگرفته از سریال How I Met Your Mother را اعلام کردند خبر های ضد و نقیضی در این مورد به گوش میرسد. با اینکه این سریال How I Met Your Dad نام گرفته است اما خالفان این اثر Carter ..

خالق سریال How I Met Your Mother اشاره ای به امکان ساخت فصل 10 می کند

خالق سریال How I Met Your Mother اشاره ای به امکان ساخت فصل 10 می کند

اطلاعاتی جدید امروز بدست آمده که نشان میدهد فصل 9 ممکن است آخر این سریال نباشد. Carter Bays در مصاحبه اخیر اشاره ای کوچک به ساخت فصل 10 کرد. این در حالیست که شبکه CBS اعلام کرده است فصل 9 آخرین فصل خواهد بود. او میگوید: “کامیک کان بیاد ما آورد که مرد چقدر این ..