بازیگر سریال Game of Thrones بدترین خبر را راجع به Lady Stoneheart تایید کرد

بازیگر سریال Game of Thrones بدترین خبر را راجع به Lady Stoneheart تایید کرد

* از آنجایی که قرار نیست چنین چیزی وجود داشته باشد بنابراین میشود گفت این پست اسپویلر محسوب نمیشود! * در قسمت آخر فصل 4 سریال Game of Thrones تقریباً همه اتفاقاتی که در کتاب تا آن لحظه بوجود آمده بود افتاد به غیر از حضور پس از مرگ Catelyn Stark به عنوان یک جسد متحرک ..