سه سریال از CBS‌ کنسل شدند!

سه سریال از CBS‌ کنسل شدند!

شبکه ی CBS سه سریال Battle Creek, Stalker, و The McCarthys را کنسل کرد. هر سه ی این سریال ها پس از پخش فصل اول خود کنسل شدند و شانسی برای پخش یک فصل دیگر و خودنمایی دوباره پیدا نکردند. سریال Battle Creeck‌ براساس یک پروژه ی قدیمی (حدود 12 سال پیش) از Vince Gilligan ..