سی لو دیگر به Voice برنمی گردد!

سی لو دیگر به Voice برنمی گردد!

آهنگ ساز و داور مشهور برنامه ی The Voice, CeeLo Green به تازگی اعلام کرده است که همکاری او با شبکه ی  NBC به پایان رسیده است. سیلو گفته است که همکاری او به طور کلی تمام نشده، او قرارداد ساخت یک سریال تلویزیونی را با همین شبکه امضا کرده است ولی دیگر در برنانه ..