قرار است در مراسم Golden Globes امسال Amy Adams، Channing Tatum و Mel Gibson از معرفی کنندگان باشند

قرار است در مراسم Golden Globes امسال Amy Adams، Channing Tatum و Mel Gibson از معرفی کنندگان باشند

این ستارگان بر روی صحنه ی مراسم جوایز Golden Globe Awards می روند تا در اجرای این مراسم و دادن جوایز به ستارگانی دیگر سهمی داشته باشند. مابقی افرادی که روی صحنه ی این مراسم ظاهر خواهند شد عبارتند از Jaimie Alexander, Patricia Arquette, Jim Carrey, Jamie Foxx, Amber Heard, Bryce Dallas Howard, Kate Hudson, ..