دو سریال NBC تمدید شدند!

دو سریال NBC تمدید شدند!

شبکه ی NBC دو سریال Chicago Fire و Chicago P.D. را تمدید کرد. هر دوی این سریال ها اجرای موفقیت آمیزی داشتند اما این تمدید شدن زود هنگام کمی غافلگیر کننده بود. Chicago Fire برای پخش فصل پنجم و سریال اسپین آف آن یعنی Chicago PD برای فصل چهارم در 2016 بازمی گردند

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

سریال های تمدید شده ی NBC!

سریال های تمدید شده ی NBC!

شبکه ی NBC تعدادی از سریال های خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. سریال های The Blacklist, Chicago Fire, Chicago P.D., SVU, و Grimm برای یک فصل دیگر بازخواهند گشت. سریال The Blacklist که پنج شنبه ها پخش خواهد شد حدود 17.4 میلیون بیننده ، Chicago Fire حدود 10.4 ، سریال Chivago PD ..