سریال های تمدید شده ی NBC!

سریال های تمدید شده ی NBC!

شبکه ی NBC تعدادی از سریال های خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. سریال های The Blacklist, Chicago Fire, Chicago P.D., SVU, و Grimm برای یک فصل دیگر بازخواهند گشت. سریال The Blacklist که پنج شنبه ها پخش خواهد شد حدود 17.4 میلیون بیننده ، Chicago Fire حدود 10.4 ، سریال Chivago PD ..