بازیگر Mary Lynn Rajskub برای بازی در ’24: Live Another Day’ باز خواهد گشت

بازیگر Mary Lynn Rajskub برای بازی در ’24: Live Another Day’ باز خواهد گشت

شخصیت دوست داشتنی Chloe O’Brian بار دیگر به 24 باز خواهد گشت. او برای 12 قسمت در این ادامه از سریال 24 که قرار است ساخته شود در کنار Kiefer Sutherland در نقش Jack Bauer بازی خواهد کرد. او گفته است: “من خیلی خوشحال که دوباره قرار است با تهیه کننده و نویسنده ها و ..