بازیگر سریال کنسل شده Secret Circle سریالی جدید بازی خواهد کرد

بازیگر سریال کنسل شده Secret Circle سریالی جدید بازی خواهد کرد

بازیکر Chris Zyika در Pilot سریال جدید شبکه CBS به نام Bloodline بازی خواهد کرد. این سریال در مرد یک یتیم چوان است که بین دو خانواده متخاصم گیر پر از قاتلان و مزدوران گیر افتاده است و برای اینکه این طلسم را بشکند باید مادر خود را بکشد!