فصل دوم سریال Arrow با شرکت Amanda Waller و Glades gang lord

فصل دوم سریال Arrow با شرکت Amanda Waller و Glades gang lord

فصل دوم سریال Arrow تصمیم دارد شهر را پر از شهروندان خطرناک کند.یکی از آنها اماندا والِر خواهد بود!که با بازی سینتیا آددای خواهد بود و همچینن سر دسته ی گروه لُرد با بازی Cle Bennett خواهد بود. شخصیت اماندا والر اولین بار نیست که ساخته شده است.این شخصیت قبل تر در سریال اسمالویل با بازی ..