باز سازی سریال Coach کنسل شد!

باز سازی سریال Coach کنسل شد!

شبکه ی NBC سریال جدیدی که قرار بود بازسازی سریال Coach قدیمی باشد را کنسل کرد. این سریال جدید پیش از پخش پایلوت دستور ساخت یک فصل سیزده اپیزودی کامل را دریافت کرده بود. اگرچه بعدا شبکه تصمیم گرفت که برای این سریال هر اپیزود را جداگانه و تک تک بسازد. و در نهایت تنها ..