سریال Code Black ادامه خواهد داشت!

سریال Code Black ادامه خواهد داشت!

شبکه ی CBS سریال Code Black را با دستور ساخت پنج اپیزود دیگر زنده نگه داشت! این دستور ساخت شاید به اندازه ای که خبر تمدید شدن این سریال می توانست خوشحال کننده باشد خوشایند نباشد اما اگر با دید مثبت به این خبر نگاه کنیم متوجه می شویم که شبکه ی CBS با این ..