کامیک کان 2015: سریال Teen Wolf برای فصل 6 تمدید شد

کامیک کان 2015: سریال Teen Wolf برای فصل 6 تمدید شد

سریال Teen Wolf به طور رسمی برای فصل 6 تمدید شد. سازنده این سریال Jeff Davis در کامیک کان امسال اعلام کرد که MTV فصلی دیگر برای این سریال سفارش داده است. بیشتر حرف هایی که در پنل کامیک کان زده شد بر سر این بود که چگونه دست اندرکاران سریال تبدیل به یک خانواده ..