سریال Under the Dome بازیگر Colin Ford از سریال Supernatural را برای بازی انتخاب کرد

سریال Under the Dome بازیگر Colin Ford از سریال Supernatural را برای بازی انتخاب کرد

سریال جدید Stephen King که Under the Dome نام دارد و از شبکه CBS پخش خواهد شد اول عضو بازیگری خود را انتخاب کرد. این بازیگر 16 ساله نقش جوانی باهوش و ساکن شهر کوچک New England می باشد که نگران شهرش که بدون هیچ دلیلی در زیر یک گنبد از دیگز نقاط جهان جدا ..