سریال درام جدید Complications!

سریال درام جدید Complications!

شبکه ی USA برای فصل بعدی دو سریال درام جدید خواهد داشت. سریال Complications که توسط سازنده ی Burn Notice ساخته خواهد شد درام  جدید این شبکه خواهد بود. سریال Complications درمورد یک پزشک اورژانس است که در حومه ی شهری زندگی می کند. هنگامی که موقع رانندگی در این مسافت با یک تیراندازی مواجه ..