Continuum تمدید شد!

Continuum تمدید شد!

سریال Continuum برای یک فصل دیگر تمدید شد! فصل بعدی این سریال که کوتاه تر از همیشه خواهد بود فصل پایانی این سریال نیز خواهد بود. فصل چهارم این سریال فقط شش اپیزود خواهد داشت