بازیگر جدید در Homeland!

بازیگر جدید در Homeland!

در فصل چهارم سریال Homeland  شاهد بازی یک بازیگر جدید خواهیم بود. در فصل چهارم این سریال Corey Stoll نیز بازی خواهد کرد. او در این سریال در نقش یک رییس سی آی ای بازی می کند که در پاکستان مستقر شده است. بازیگر دیگری که در فصل چهارم بازی خواهد داشت Laila Robins است ..