خالقان سریال How I Met Your Dad می گویند این سریال کاملاً از How I Met Your Mother جدا خواهد بود

خالقان سریال How I Met Your Dad می گویند این سریال کاملاً از How I Met Your Mother جدا خواهد بود

از زمانی که شبکه های CBS و 20th Century Fox خبر ساخت قسمت Pilot برای سریالی برگرفته از سریال How I Met Your Mother را اعلام کردند خبر های ضد و نقیضی در این مورد به گوش میرسد. با اینکه این سریال How I Met Your Dad نام گرفته است اما خالفان این اثر Carter ..