سریال Once Upon a Time: شخصیت Cruella De Vil بازمی گردد!

سریال Once Upon a Time: شخصیت Cruella De Vil بازمی گردد!

کاراکتر Cruella De Vil دوباره به سریال Once Upon a Time بازمی گردد! او در نیمه ی دوم فصل جدید در چندین اپیزود بازی خواهد داشت. البته اعلام شده است که او در اپیزود صدم این سریال بازی ندارد. اما مگر او پیش از این در سریال توسط Emma کشته نشد؟ پس چگونه به سریال باز ..