سریالهایی که این ماه (April) پخش میشوند

سریالهایی که این ماه (April) پخش میشوند

*امتیاز های داده شده به سریالها نظر مردم است و صرفاً جهت اطلاع آورده شده، لزوماً نظر سایت سریالهای خارجی نمیباشند.* 1. The Red Road (2014 TV Series)   7.3/10 April 2  SundanceTV 2. Olympus (2015 TV Series)   3.7/10 April 2 Syfy  3. Outlander (2014 TV Series)   8.7/10 April 4 Starz  4. A.D. The Bible Continues ..