نویسنده رمان George R.R. Martin می گوید ممکن است Game of Thrones با چند تا فیلم به پایان برسد

نویسنده رمان George R.R. Martin می گوید ممکن است Game of Thrones با چند تا فیلم به پایان برسد

در حالیکه مجریان این سریال David Benioff و D.B.Weiss می گویند این سریال تا فصل 7-8 ادامه خواهد داشت، نویسنده رمان داستانی دیگر روایت میکند! با توجه به شنیده ها از او پایان این سری داستان ممکن است برای تلویزیون بیش از حد بزرگ باشد و نیاز به تبدیل به یک یا چند فیلم سینمایی ..

بازیگر Kit Harington از دیدن قسمت عروسی خونین خوشحال بود!

بازیگر Kit Harington از دیدن قسمت عروسی خونین خوشحال بود!

قسمت عروسی خونین (قرمز) سریال Game of Thrones را تا جایی که حافظه کار میکند میتوان یکی از روان پریش کننده ترین قسمت های اخیر تلویزیون نامید. مرگ بسیاری از شخصیت های اصلی سریال طرفداران را ناراحت وعصبانی ساخت و حتی بازیگر این سریال Richard Madden (راب) را به گریه انداخت. اما یکی از ستارگان ..