ایان سامرهالدر اصلاً از آمدن The Originals هیجان زده نیست!

ایان سامرهالدر اصلاً از آمدن The Originals هیجان زده نیست!

اگر چه همگان از آمدن سریال اصلی ها هیجان زده اند اما ظاهراً کسی از این قضیه آنقدر ها هم هیجان زده نیست…! ایان سامرهالدر…! او در مصاحبه ی اخیر خود گفته: “میدونین من برا رفقام مث جولی(جولی پلک نویسنده ی سریال خاطرات خون آشام)و جوزف(جوزف مورگان در نقش کلاوس)و بقیه خیلی خوشحالم…ولی خب من ..