کیت هرینگنتن از طرفدارها میخواهد که دست از سر جورج مارتین بردارند!

کیت هرینگنتن از طرفدارها میخواهد که دست از سر جورج مارتین بردارند!

کیت هرینگتن که نقش جان اسنو را در سریال پر طرفدار Game of Thrones دارد در حالی که با یک خبرنگار در رویدادی برای تبلیغ فصل 4 سریال بر روی DVD مصاحبه میکرد از او سوال شد که آیا از سمت طرفداران متعصب این سریال تحت فشار هست؟ او جواب داد: “تنها چیزی که من ..