سریال Daredevil برای فصل دوم تمدید شد اما با تغییراتی همراه خواهد بود

سریال Daredevil برای فصل دوم تمدید شد اما با تغییراتی همراه خواهد بود

شبکه Netflix و همچنین کمپانی Marvel اعلام کردند که سریال Daredevil برای فصل دوم باز خواهد گشت که آغاز به کار آن سال 2016 خواهد بود. اما در یک تغییر اساسی سریال مدیران اجرایی جدید خواهد داشت. Steven S.DeKnight که مدیر قبلی سریال بود باز نخواهد گشت و به جای او Doug Petrie و Marco Ramirez مدیریت ..