مجموعه کتاب های Darren Shan باید تبدیل به سریال شوند! Netflix بجنب…!

مجموعه کتاب های Darren Shan باید تبدیل به سریال شوند! Netflix بجنب…!

بعید است کسی علاقه مند به رمان هایی چون هری پاتر، ارباب حلقه ها، بازی تاج و تخت، توایلایت و … باشد اما تا به حال اسمی از دارن شان و کتاب هایش نشنیده باشد. Darren Shan کتاب های زیادی نوشته است که از معروفترین آن ها میتوان به سری Demonata، سری جدید Zom-B و اولین سری ..