کمدی جدید HBO!

کمدی جدید HBO!

شبکه ی HBO در حال تهیه و تدارک یک سریال کمدی جدید است. این کمدی با کمک David Spade ساخته می شود و درمورد یک مدیر کمپانی موسیقی و زندگی شغلی اوست. درصورتی که این کمدی به مرحله ی ساخت برسد David Spade نقش اصلی را بازی خواهد کرد