شبکه NBC یک قهرمان دیگر را معرفی می کند

شبکه NBC یک قهرمان دیگر را معرفی می کند

شبکه ی NBC با همکاری DC Entertaiment که در حال حاضر پروژه های Arrow , Gotham , The Flash و Legends of Tomorrow رادر دست ساخت دارد و همچنین ساخت SuperGirl نیز کلید خورده است. حال به نظر می رسد که این دو کمپانی بر روی محصول مشترک دیگری به نام Powerless به توافق رسیده ..