مدیر HBO صحبتهای اولیه در مورد تولید فیلم DeadWood را تایید کرد

مدیر HBO صحبتهای اولیه در مورد تولید فیلم DeadWood را تایید کرد

یکی از سخنگویان شبکه ی HBO به خبرنگاران گفت که صحبتهایی کلی در مورد تولید فیلمی اقتباسی از سریال وِستِرن DeadWood میان مدیران این شبکه و کادر نویسندگی این سریال صورت گرفته است. البته هنوز نمی توان مطمئن بود که این صحبتها چقدر جدی بوده است اما بی شک هواداران این سریال در روزهایی که ..