صحنه ی حذف شده از فصل سوم سریال “The Walking Dead”

صحنه ی حذف شده از فصل سوم سریال “The Walking Dead”

کارول توانسته بود در فصل سوم سریال The Walking Dead ستون فقرات را به طور کامل پرورش دهد.حال ملیسا مَکبراید یکی از خشن ترین اعضای گروه ریک است.همچنین یکی از پرطرفدار ترین کارکتر هاست.البته شایان ذکر است که طرفداران برای دیدن جرقه ای بین او و نورمَن ریدوس لحظه شماری میکنند.به همین منظور دیدن صحنه ..