دیشب دکستر 11 رو دیدم اما 1 مورد ضایع!

دیشب دکستر 11 رو دیدم اما 1 مورد ضایع!

مورد ضایع اینکه مردم 5 دقیقه فیلم بی تربیتی (پو…) میذارن تو کامپیوترشون  می کننش توی 100 تا فولدر تو هم تو هم با اسمهایی مثل system files یا … بعد 6 کیلومتر رمز میذارن برای کامپیوتر که یه موقع کسی نبینه CIA هم نمیتونه اون رمز رو باز کنه! حالا این یارو اینهمه آدم ..