سریال ‘Star Wars: Clone Wars’ کنسل شد

سریال ‘Star Wars: Clone Wars’ کنسل شد

ای نسریال بعد از 5 فصل به پایان خود رسیده است و شبکه Cartoon Network آن را کنسل کرد. البته این تصمیم با پیوست Lucasfilm به Disney قابل پیش بینی بود. Lucasfilm اعلام کرده است که چند قسمت به طور جداگانه برای این انیمیشن پخش خواهد که البته چگونه و کجا نمایش داده خواهد شد ..