بازیگر Dominic Parcell می گوید که بازگشت Prison Break برای هواداران قابل درک خواهد بود

بازیگر Dominic Parcell می گوید که بازگشت Prison Break برای هواداران قابل درک خواهد بود

این روزها سریال های بسیاری از طریق شبکه های تلویزیونی مختلف احیا می شوند. گرچه همه ی این انتخابها هیچان انگیز و قابل پیش بینی نبودند اما یکی از نامهای بزرگی که در میان آنها به چشم می خورد Prison Break است. بعد از ماه ها حدس و گمانه زنی بالاخره شرکت FOX اعلام داشت ..