پوستر فصل 6 ام سریال Mad Men

پوستر فصل 6 ام سریال Mad Men

این پوستر دو Don Draper (شخصیت اول سریال) را نشان می دهد که به سمتی متفاوت از دیگری می روند. در واقع این پوستر زیبا دو چهره متفاوت از Don را نشان می دهد. یک قسمت عمومی و اجتماعی شخصیتش و دیگری زندگی خصوصی اوست. طرفداران این مجموعه بهتر متوجه زیبایی و معنای این پوستر ..