یک قاتل جدید جدید برای سریال Teen Wolf

یک قاتل جدید جدید برای سریال Teen Wolf

ظاهراً تعداد قاتلان به خون تشنه در این سریال کافی نیست! این سریال بازیگر Doug Jones را به عنوان قاتل جدید انتخاب کرده است که در ادامه سریال خواهد آمد. او نقش یک مرد یا هیولا (یا هر دو) به نام Barrow را بازی خواهد کرد. ظاهراً این شخصیت قاتلی شناخته شده است که به Beacon Hills ..