چه جانور جدیدی به Penny Dreadful اضافه خواهد شد؟

چه جانور جدیدی به Penny Dreadful اضافه خواهد شد؟

وقتی سریال Penny Dreadful برای پخش فصل سومش سال دیگر همین موقع بازگردد چگونه ما را غافلگیر خواهد کرد؟ جزییاتی درمورد این که چه مورد های عجیب و یا به طور کلی چه جانورهایی به فصل بعد سریال اضافه خواهند شد؟ در فصل بعدی Dr. Henry Jekyll به باقی کاراکترهای سریال اضافه می شود. دکتر ..