بررسی قسمت آخر فصل 5 سریال Game of Thrones: قسمت چهارم – ترکیبی از گرگ و اژدها

بررسی قسمت آخر فصل 5 سریال Game of Thrones: قسمت چهارم – ترکیبی از گرگ و اژدها

*** هشدار اسپویلر اگر تا قسمت آخر فصل 5 ندیده اید اول تماشا کنید بعد به اینجا بیایید تا بحث کنیم*** خب همانطور که قول داده بودیم میخواهیم قضیه R+L=J را برای دوستانی که هنوز از این تئوری خبر ندارند و پرسیده بودند تعریف کنیم و همچنین به نکاتی که در این فصل در اثبات این تئوری ..