نویسنده رمان George R.R. Martin می گوید ممکن است Game of Thrones با چند تا فیلم به پایان برسد

نویسنده رمان George R.R. Martin می گوید ممکن است Game of Thrones با چند تا فیلم به پایان برسد

در حالیکه مجریان این سریال David Benioff و D.B.Weiss می گویند این سریال تا فصل 7-8 ادامه خواهد داشت، نویسنده رمان داستانی دیگر روایت میکند! با توجه به شنیده ها از او پایان این سری داستان ممکن است برای تلویزیون بیش از حد بزرگ باشد و نیاز به تبدیل به یک یا چند فیلم سینمایی ..