ببینید توی تیتراژ فیلم گودزیلا چی پنهان بوده!

ببینید توی تیتراژ فیلم گودزیلا چی پنهان بوده!

با اینکه عاشق گودزیلام و خیلی خاطرات بچگی ازش دارم اما فیلم اش خیلی حال نداد. بعد از مرگ یک کاراکتر خاص که کلاً کاراکتر ها افتضاح شدند و اسم فیلم گودزیلاست اما گودزیلا رو 20 دقیقه هم نشون نمیده تو فیلم 2 ساعته! بیشتر ارتش امریکا نشون داد تا گودزیلا! کلی هم مشکل توی ..